Kauçuk Nedir?

Kauçuk, bitki özsuyundan elde edilen bir lif. Doğal kauçuk, ağaçların özsuyundan yapılır. Sentetik kauçuk, kimyasal endüstri tarafından yağdan üretilir. Her iki tür de çok yönlü maddelerdir.

Brezilya, Seylan, Meksika, Cava Adası, Orta ve Doğu Afrika'da yetişir. Yüzlerce yıldan beri, doğal kauçuk, kauçuk ağacına çizikler atmak suretiyle süt halinde akan içindeki özsuyu toplayarak, bu suyu kurumaya ve sertleşmeye bıraktıktan sonra çeşitli muamelelerle kullanılacak hale getirme şeklinde elde edilmektedir. 20. yüzyıl boyunca, kimyadaki ilerlemeler, yağdaki kauçuğun kullanılarak suni versiyonunun yapılmasına imkân tanıdı. Her yıl üretilen 18 milyon ton kauçuğun 2/3'si sentetiktir.

Faaliyet Alanımızdaki Sektörler

Image01

  • Havaalanları Tesisi
  • Uçak ve Uydu Sanayileri
  • Demiryolu Sanayi Tesisleri
  • İnşaat Sanayi
  • Ağaç ve Metal Sanayi
  • Demir-Çelik Sanayi
  • Pompa Sanayi

  • Özel Araç Donanım Sanayi

Devamı